fille-recharge-electrique-fulli
Kaart opladen

Inzicht in steun voor elektrische voertuigen

In een wereld die voortdurend in de richting van duurzame mobiliteit beweegt, komen elektrische voertuigen naar voren als een cruciale oplossing. Maar met de groeiende diversiteit aan modellen en de vele stimuleringsmaatregelen van de overheid, wordt het steeds ingewikkelder om door het landschap van beschikbare ondersteuning te navigeren. Hoe vind je je weg in de subsidies, belastingvoordelen en andere voordelen die verbonden zijn aan elektrische voertuigen? Dit artikel geeft je inzicht in dit doolhof van ondersteuning, om je te helpen de overstap te maken naar ecorijden.

De conversiepremie

De conversiepremie, een belangrijke stimulans om de overstap naar elektrische voertuigen te ondersteunen, is een sleutelelement in het steunpakket van de overheid. Deze premie is ontworpen om de vervanging van oude voertuigen met verbrandingsmotor door milieuvriendelijkere modellen aan te moedigen en biedt aanzienlijke financiële steun aan particulieren.
 

Het neemt vaak de vorm aan van een directe subsidie die betaald wordt bij de aankoop van een nieuw of gebruikt elektrisch voertuig, onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen specifieke criteria omvatten met betrekking tot de fiscale waarde van het te vervangen voertuig en de financiële situatie van de aanvrager. Afhankelijk van de inkomenscriteria is financiële steun tot €5.000 beschikbaar voor de aankoop van een nieuw of tweedehands privévoertuig dat elektriciteit, waterstof of een combinatie van beide als enige energiebron gebruikt.

 

milieubonus 

De milieubonus is een belangrijke pijler van de stimuleringsmaatregelen om het gebruik van schone voertuigen aan te moedigen en is een concreet antwoord op de milieu-uitdagingen van de autosector. Dit systeem is ontworpen om de aankoop van elektrische voertuigen of voertuigen met een lage uitstoot aan te moedigen en biedt verschillende financiële voordelen, zoals prijsverminderingen, directe subsidies en belastingkredieten.
 

De fundamentele rol van het systeem gaat verder dan het economische aspect en omvat het aanmoedigen van innovatie in de autoproductie en het stimuleren van de vraag naar milieuvriendelijkere modellen. Het bedrag van de ecologische bonus, vaak berekend op basis van de CO2-uitstoot van het voertuig, kan een aanzienlijk deel van de totale aankoopprijs vertegenwoordigen, waardoor elektrische voertuigen toegankelijker worden voor het grote publiek. De toegekende bedragen variëren naargelang het type voertuig, het vermogen en soms de geografische locatie.
 

Je kunt hier controleren of je elektrische voertuig in aanmerking komt.
 

Volgens Decreet nr. 2024-102 kan het bedrag van de ecologische bonus voor nieuwe elektrische of waterstofvoertuigen oplopen tot €7.000, afhankelijk van je belastinginkomen.

Microkrediet 

Microkrediet voor elektrische voertuigen is in opkomst als innovatieve oplossing om de toegang tot milieuvriendelijke mobiliteit te vergemakkelijken. Dit type financiering is ontworpen om huishoudens aan te moedigen een elektrisch voertuig aan te schaffen en biedt voordelige voorwaarden voor leners. Deze microleningen worden over het algemeen gekenmerkt door concurrerende rentetarieven, flexibele aflossingstermijnen en bedragen die zijn afgestemd op de behoeften van individuen die een elektrisch voertuig willen aanschaffen. Deze aanpak is erop gericht om de financiële barrières weg te nemen die vaak worden geassocieerd met milieuvriendelijke voertuigen, waardoor ze gemakkelijker worden geaccepteerd en tegelijkertijd de CO2-voetafdruk van individueel vervoer wordt verminderd.
 

Het subsidiebedrag, dat wordt bepaald op basis van het inkomen van de aanvrager, kan oplopen tot €5.000 en kan worden gecombineerd met de ecologische bonus en de conversiepremie. Deze financiering kan worden verlengd over een periode van maximaal 5 jaar en wordt tot 50% gegarandeerd door het fonds voor sociale cohesie dat wordt beheerd door BPI France, afhankelijk van de beschikbare middelen.
 

Om het proces te beginnen, kunt u de hulp inroepen van een sociale begeleidingsdienst. Deze analyseert het project, stelt het dossier samen en legt het voor aan een erkende bank om een microkrediet te krijgen. Sommige organisaties , zoals ADIE of France Active, kunnen de aankoop van je voertuig financieren.

 

Hulp combineren

 

Het is belangrijk op te merken dat deze verschillende vormen van steun voor de aankoop van elektrische voertuigen vaak gecombineerd kunnen worden, waardoor de financiële voordelen gemaximaliseerd kunnen worden. De ecologische bonus kan bijvoorbeeld worden gecombineerd met de conversiepremie, waardoor ontvangers de twee stimulansen kunnen combineren.
 

Op dezelfde manier kunnen bepaalde microleningen voor elektrische voertuigen worden toegevoegd aan andere overheidssubsidies, waardoor een breder scala aan financiële voordelen ontstaat voor particulieren die zich inzetten voor de overgang naar milieuvriendelijkere mobiliteit. Deze combinatie van verschillende vormen van steun is bedoeld om de aanschaf van elektrische voertuigen niet alleen ecologisch, maar ook financieel toegankelijker te maken.
 

Het maximale steunbedrag is € 17.000 voor een elektrisch of waterstofvoertuig.

 

De ecologische boete

De ecologische malus, een essentieel onderdeel van het huidige autolandschap, is een belasting die wordt geheven op nieuwe voertuigen met een te hoge CO2-uitstoot. Het bedrag varieert afhankelijk van de uitstoot van elk voertuig en kan oplopen tot € 60. 000 voor de meest vervuilende modellen.
 

Het doel van deze maatregel is tweeledig: ten eerste om fabrikanten aan te moedigen energiezuinigere voertuigen te ontwikkelen en ten tweede om automobilisten ervan te weerhouden te kiezen voor voertuigen met een hoge CO2-voetafdruk. Deze aanpak is bedoeld om het autolandschap te veranderen ten gunste van milieuvriendelijkere modellen.
 

Hoewel alle nieuwe voertuigen, inclusief plug-in hybrides, onderhevig zijn aan de ecologische boete, worden er vrijstellingen voorzien voor elektrische en waterstofvoertuigen, waardoor de overstap naar schonere mobiliteitsoplossingen wordt gestimuleerd.

 

 

De toekomst van mobiliteit ligt in een evenwichtige combinatie van financiële stimulansen voor elektrische voertuigen. Financiële voordelen zoals directe subsidies, prijsverlagingen of de ecobonus dragen allemaal bij tot het toegankelijker maken van elektrische voertuigen voor consumenten, waardoor duurzamer rijden wordt bevorderd.
 

De diversiteit aan ondersteuning, van conversiebonussen tot microkredieten, biedt een volledig scala aan opties voor individuen die een actieve rol willen spelen in de ecologische transitie. Door het pad van duurzame mobiliteit te kiezen, wordt elke bestuurder een hoofdrolspeler in het bouwen aan een toekomst waarin milieuvriendelijk wordt gereden en waarin onze planeet voor toekomstige generaties behouden blijft.

Image
bornes-de-recharges-fastned
Image
picto-recharge-electrique

De Fulli elektrische oplaadkaart voor jou.

Heb je net een elektrisch voertuig gekocht dankzij overheidssubsidies?
 

Ontdek de Fulli elektrische oplaadkaart en krijg toegang tot meer dan 300.000 oplaadpunten in Frankrijk en Europa.