femme-conversation-cookies-fulli

DIAGON'ALPES

Houders van een Diagon'Alpes-aanbieding genieten een korting op de toltarieven voor trajecten op het AREA- en SFTRF-snelwegennet, met uitzondering van de tunnel van Fréjus.
Voor ritten op de netwerken van de andere autowegmaatschappijen die worden genoemd in artikel 2 van de algemene uitgifte- en gebruiksvoorwaarden van Liber-t geldt het geldende toltarief zonder korting.

Diagonalpes

Details van het aanbod

Libellé
Waarborgsom
Prix TTC
20,00 €
Libellé
Jaarlijkse managementvergoeding
Prix TTC
80,00 €