ouverture-a14-flux-libre
elektronische tolheffing Fulli

Free-flow op de A14: een nieuwe stap naar de invoering van free-flow op het Franse snelwegennet 

Na de A79 in 2022 markeert 2024 een beslissend keerpunt in de snelweginfrastructuur in Frankrijk met de opening van de free-flow snelwegen A13 en A14. Tegen het einde van 2024 zullen er honderden kilometers free-flow snelweg zijn in Frankrijk. Deze technologische vooruitgang belooft niet alleen de doorstroming van het verkeer te verbeteren, maar ook de files en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, waarmee de weg wordt vrijgemaakt voor een algehele modernisering van het Franse snelwegennet. 

Wat is vrije free-flow? 

Je zult even moeten wennen aan dit woord en het systeem waarop het gebaseerd is. Free flow is een toltechnologie zonder barrières waarmee voertuigen ononderbroken kunnen doorrijden en niet meer hoeven te stoppen bij tolbarrières. Het systeem maakt gebruik van sensoren, camera's en nummerplaatherkenning om voertuigen automatisch te identificeren. Het resultaat is dat bestuurders door tolstations kunnen rijden zonder te vertragen, waardoor de doorstroming van het verkeer aanzienlijk verbetert. 

De A14: pionier van de vrije doorstroming in Frankrijk 

De A14 tussen Parijs en La Défense wordt de tweede snelweg in Frankrijk waar dit innovatieve tolsysteem wordt ingevoerd, na de A79. Deze beslissing maakt deel uit van een breder streven om de transportinfrastructuur te moderniseren om tegemoet te komen aan de groeiende mobiliteitsbehoeften en milieu-uitdagingen.

De invoering van free flow op de A14 is ingegeven door verschillende factoren. Ten eerste is deze snelweg een van de drukste van het land, omdat het de belangrijkste transportroute is tussen het westen van Parijs en het zakendistrict La Défense. Veelvuldige files bij tolpoorten waren een bron van frustratie voor gebruikers en droegen bij aan de luchtvervuiling. Door over te schakelen op free-flow stroomt het verkeer vlotter en wordt de CO2-uitstoot verminderd, waardoor reizen sneller en aangenamer wordt. 

 

autoroute-a14

Invoering van free flow op het Franse snelwegennet

Op basis van de lessen die zijn geleerd op de A79 is de Franse regering van plan om free flow uit te rollen over het hele land. Dit ambitieuze project vergt aanzienlijke investeringen op het gebied van technologie en infrastructuur, maar de verwachte voordelen zijn de moeite meer dan waard.

De grootschalige invoering van free flow wordt gezien als een duurzame oplossing voor het fileprobleem. Op dit moment hebben veel snelwegen in Frankrijk last van files, vooral tijdens de spitsuren en vakantieperiodes. Free flow zou deze verkeerspieken afvlakken, waardoor de doorstroming voor miljoenen gebruikers zou verbeteren. 

Betaalmethoden: een reden tot bezorgdheid 

Er is ook bezorgdheid over de betaalmethoden in verband met het vrije verkeer. Het huidige systeem is gebaseerd op het lezen van nummerplaten en het gebruik van elektronische tolbadges.  

Zonder een elektronische tolbadge moet je naar een Nirio-kantoor gaan of een online betalingssysteem gebruiken, wat voor sommige mensen moeilijk te gebruiken kan zijn. We denken bijvoorbeeld aan buitenlandse klanten uit Nederland of Duitsland die vaak naar Frankrijk komen. Dit zou kunnen leiden tot vertragingen in de betaling, extra boetes en een wijdverbreid wantrouwen in het systeem. 

 

De voordelen van vrije free flow

Het invoeren van free flow op de A14 heeft een aantal voordelen. Ten eerste wordt de reistijd verkort doordat er niet meer gestopt hoeft te worden bij tolbarrières. Automobilisten zijn dus comfortabeler en efficiënter.

Daarnaast draagt de vrije verkeersstroom bij aan een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, een belangrijk milieuvoordeel.  Voor vrachtwagens geldt bijvoorbeeld dat elke keer dat ze stoppen bij een tolplein, er ongeveer 1 liter brandstof wordt verbruikt.

De uitdagingen van uitrol 

De grootschalige invoering van free flow op alle Franse snelwegen zal echter niet zonder problemen verlopen. Een van de belangrijkste obstakels zijn de kosten voor het installeren van de benodigde apparatuur. De sensoren, camera's en nummerplaatherkenningssystemen vormen een grote investering.

De overgang zal een aanpassingsperiode vergen voor automobilisten, die moeten wennen aan deze nieuwe manier van werken en misschien hun betalingsgewoonten moeten veranderen door het elektronische tolvignet te gaan gebruiken. 

Free-flow situatie op de A79 

De A79, de eerste snelweg in Frankrijk met free flow, heeft zeer positieve resultaten opgeleverd. De voordelen op het gebied van verkeersdoorstroming en minder vervuilende uitstoot zijn onmiskenbaar. Het heeft ook geholpen om de gemeenschappen langs en op de A79 nieuw leven in te blazen. 

Een overgang naar duurzame mobiliteit 

Ondanks deze uitdagingen is de overstap naar free-flow een cruciale stap in de richting van duurzamere mobiliteit. Door congestie en CO2-uitstoot te verminderen, helpt dit systeem klimaatverandering tegen te gaan. Bovendien maakt het deel uit van een wereldwijde trend naar intelligentere en meer verbonden transportinfrastructuren.

Free-flow kan ook dienen als springplank voor andere innovaties in mobiliteit. Integratie van dit systeem met autonome voertuigen zou bijvoorbeeld de doorstroming en verkeersveiligheid verder kunnen verbeteren. Ook zou realtime gegevensverzameling kunnen worden gebruikt om intelligente mobiliteitstoepassingen te ontwikkelen die gebruikers voorzien van nauwkeurige, actuele informatie over de verkeerssituatie.

Conclusie 

 

De openstelling van de A14 voor free-flow verkeer is een belangrijke mijlpaal in de modernisering van de Franse snelweginfrastructuur. Dit systeem belooft niet alleen de doorstroming te verbeteren en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, maar ook de weg vrij te maken voor toekomstige innovaties op het gebied van mobiliteit. Het invoeren van free flow op alle Franse snelwegen is een ambitieuze maar noodzakelijke uitdaging om aan de groeiende behoefte aan mobiliteit en de milieueisen te voldoen.

Uiteindelijk zou deze overgang naar free flow de rijervaring op de Franse snelwegen wel eens kunnen veranderen, door snellere, comfortabelere en milieuvriendelijkere reizen aan te bieden. Om het succes van dit systeem op de lange termijn te garanderen, moet er echter een oplossing komen voor de problemen met de betaalmethoden. De voordelen van dit systeem gaan verder dan tijdsbesparing en omvatten economische, sociale en milieuvoordelen die nog vele jaren voelbaar zullen zijn.

Image
badge-flux-libre

Elektronisch tolvignet: het beste alternatief voor vrije doorstroming

De elektronische toltag is de eenvoudigste manier om te vermijden dat je je zorgen moet maken over het betalen van free-flow tol.